Megabyte
O firmie. Nieruchomości. Wyceny. Systemy ISO. Kontakt.
BKA. Nieruchomości. Wyceny przedsiębiorstw. Systemy Zarządzania. Kontakt. Wojdyło. Wituski.

BKA Biuro Konsultingowo-Auditorskie Sp. J ©  2009

 VOJTECH STUDIO

Firmy ponoszą straty spowodowane utratą bądź niewłaściwym użyciem informacji lub ciągłością działania systemów informatycznych. Coraz większe zagrożenie stanowią nie tylko wirusy, ale również nielojalni lub nieświadomi pracownicy. System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji (ISMS) wdrażają firmy, które są dobrze zarządzane, oraz chcą uchodzić w oczach swoich klientów za bezpiecznych i wiarygodnych partnerów. Wdrożenie ISMS gwarantuje, że bezpieczeństwo w organizacji koncentruje się na bieżącej analizie ryzyka i z jej rezultatów wynika uzasadnienie wdrożenia odpowiednich zabezpieczeń. Podstawą systemu nie jest wdrożenie konkretnej listy zabezpieczeń, ale odpowiednie zarządzanie bezpieczeństwem. Szczególnie ważne jest posiadane powyższego standardu przez wszystkie firmy posiadające szereg ważnych i poufnych informacji na temat swoich klientów. Informacja stanowi bowiem wymierną wartość biznesową, dlatego należy ją odpowiednio chronić i dbać o jej bezpieczeństwo. Można to osiągnąć poprzez wdrożenie Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem informacji.


Bezpieczeństwo informacji analizowane jest w następujących obszarach:


Korzyści wdrożenia Systemu Bezpieczeństwa Informacji:

Systemy Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji ISO 27001:2005 (BS 7799)

Potrzebujesz szybkiego wdrożenia systemu jakości?


Zadzwoń !

509 044 334

509 044 339

509 996 970

Nieruchomości

wojciech.wojdylo@bka.com.pl


maciej.wituski@bka.com.pl


joanna.kaminska@bka.com.pl