Megabyte
O firmie. Nieruchomości. Wyceny. Systemy ISO. Kontakt.
BKA. Nieruchomości. Wyceny przedsiębiorstw. Systemy Zarządzania. Kontakt. Wojdyło. Wituski.

BKA Biuro Konsultingowo-Auditorskie Sp. J ©  2009

 VOJTECH STUDIO

Podstawowym celem budowy zintegrowanych systemów zarządzania jest dążenie przedsiębiorstw do doskonalenia wszystkich procesów i obszarów. Potrzeba tworzenia zintegrowanych systemów zarządzania przedsiębiorstwem wynika z dążenia organizacji do coraz pełniejszego realizowania potrzeb społecznych oraz coraz skuteczniejszego zarządzania przedsiębiorstwem.

Duży wpływ na integrację systemów zarządzania ma wejście w życie normy 9001:2000, w której zastosowano procesowe podejście przy zarządzaniu jakością. Została ona zbudowana w taki sposób, aby zapewnić kompatybilność i umożliwić integrację z innymi systemami.

Obecnie funkcjonują trzy normy o dużym stopniu integracji dotyczące systemów zarządzania:

; Jakością - ISO 9001:2000,

; Środowiskiem - ISO14000,

; Bezpieczeństwem i higiena pracy- ISO-18000.


Integracja systemów jest logiczna i uzasadniona zbliżoną strukturą wymagań oraz wspólną filozofią opartą na koncepcji ciągłego doskonalenia (cykl Deminga) w powiązaniu z podejściem prewencyjnym oraz procesowym.

   

 Zintegrowany system zarządzania przedsiębiorstwem może obejmować następne podsystemy zarządzania obejmujące zarządzanie technologią, kadrami, finansami itp.

Różne są motywacje wdrażania poszczególnych podsystemów zarządzania. O ile wprowadzenie ZSJ odbywa się głównie w wyniku wymagań klientów – odbiorców wyrobów i usług, to SZŚ wprowadzane są przede wszystkim w związku z wymaganiami społeczeństw lokalnych oraz uregulowań prawnych dotyczących ochrony naturalnego środowiska człowieka.Sposoby integracji:

Wprowadzenie zintegrowanych systemów zarządzania jest możliwe na trzy sposoby:

1. Budowa od początku systemu zintegrowanego;

2. Budowa i wdrożenie jednego systemu np.: systemu zarządzania jakością , a następnie kolejnych i ich integracja z poprzednimi;

3. Równoległe budowanie oddzielnych systemów zarządzania a w przyszłości ich integracja - jest metodą stosowaną wówczas, gdy jednostka organizacyjna chce np.: ze względu na skomplikowany proces lub zmiany organizacyjne, świadomie oddzielić systemy zarządzania w trakcie procesu wdrażania. Integracja następuje stopniowo dopiero po kilku latach funkcjonowania systemów. Jest to metoda dająca możliwość stosunkowo łatwego sterowania niezależnymi systemami po to, aby mogły się one docierać.


Przy podejmowaniu decyzji o wyborze drogi postępowania rozważyć trzeba:

· Podobieństwa i różnice w systemach,

· Pożądany poziom integracji,

· Czynniki sprzyjające/ niesprzyjające integracji.


Korzyści wynikające z integracji systemów zarządzania:


· Łatwiejsze zarządzanie firmą w ramach jednego, wspólnego systemu

· Jednolita dokumentacja (procedury, jak i procesy odnoszące się do różnych systemów są w sposób przejrzysty i logiczny powiązane ze sobą)

· Zmniejszenie ilości dokumentacji przez jednoczesne uwzględnienie aspektów zarządzania jakością, środowiskiem i bhp

· Kompleksowe spojrzenie na przedsiębiorstwo i procesy w nim zachodzące

· Jednoznaczne ustalenie podziału odpowiedzialności i kompetencji pracowników w różnych obszarach działalności firmy

· Ograniczenia kosztów procesu certyfikacji i nadzoru systemu

· Elastyczność w stosunku do wprowadzania wymagań przyszłych norm

· Połączenie działań, komórek i nakładów

· Eliminacja dublowania działań i zmniejszenie kosztów generowanych w poszczególnych obszarach

· Ułatwienie szkoleń i rozwoju

· Wspólne audity: wewnętrzne i okresowe

· Okresowe przeglądy kierownictwa

· Obniżenie kosztów wdrożenia systemów i certyfikacji.

· Ograniczenie komórek odpowiedzialnych za system

· Zwiększenie prestiżu i konkurencyjności firmy

· Wzrost udziałów rynkowych

· Lepszy wizerunek firmy

· Obniżenie kosztów poprzez: premie ubezpieczeniowe, redukcje opłat i kar oraz zminimalizowanie zużycia surowców

· Przewidywanie zmian prawnych

· Zarządzanie antykryzysowe


A ponadto:


· Zmniejszenie nakładów firmy na wdrożenie i prowadzenie nadzoru systemów, w związku z realizacją różnych celów w sposób zintegrowany,

· Uzyskanie efektu synergicznego (wzajemnego wzmocnienia) przy funkcjonowaniu systemów,

· Wspólna, pisana podobnym „językiem” dokumentacja zawierająca elementy wymagane przez normy integrowane

· Możliwość jednoczesnej certyfikacji i auditowania,

· Otwartość na inne systemy, których obecność może stać się konicznością (np. zarządzanie wiedzą w organizacji, zarządzanie finansami, zarządzanie aspektami socjalnymi)

Integracja systemów

Oferujemy do natychmiastowej sprzedaży domy w zabudowie bliźniaczej.


Lokalizacja: Dąbrowa - spokojna okolica blisko Poznania

więcej informacji...

Potrzebujesz szybkiego wdrożenia systemu jakości?


Zadzwoń !

509 044 334

509 044 339

509 996 970

Nieruchomości

wojciech.wojdylo@bka.com.pl


maciej.wituski@bka.com.pl


joanna.kaminska@bka.com.pl