Megabyte
O firmie. Nieruchomości. Wyceny. Systemy ISO. Kontakt.
BKA. Nieruchomości. Wyceny przedsiębiorstw. Systemy Zarządzania. Kontakt. Wojdyło. Wituski.

BKA Biuro Konsultingowo-Auditorskie Sp. J ©  2009

 VOJTECH STUDIO
Megabyte
Wyceny przedsiębiorstw.
Istotnym elementem naszej oferty usług doradczych są rzetelne i profesjonalne wyceny wartości 
· wycena przedsiębiorstw,
· wycena zorganizowanych części przedsiębiorstw,
· wycena marki,
· wycena wartości niematerialnych i prawnych,
· wycena udziałów.
Posiadamy doświadczenie w wycenach spółek różnej wielkości (zarówno dużych spółek giełdowych jak i małych przedsiębiorstw rozliczających się za pomocą Księgi Przychodów i Rozchodów) z różnych branż oraz różnymi metodami.
W procesie przeprowadzania wyceny przedsiębiorstwa zawsze stosujemy indywidualne podejście, uwzględniające zarówno specyfikę działalności samego przedsiębiorstwa, jak też cele, którym ma służyć wycena.
Główne metody wyceny stosowane przez nas to:
· dochodowe (DCF i inne metody bazujące na ocenie wolnych przepływów pieniężnych)
· porównawcze (mnożników giełdowych oraz transakcji porównywalnych)
· majątkowe (skorygowanych aktywów netto, metoda likwidacyjna)
Wyceny przedsiębiorstw i ich składników wykonywane są najczęściej przy okazji:
· transakcji kupna/sprzedaży
· restrukturyzacji finansowej i majątkowej przedsiębiorstw
· fuzji i przejęć
· zabezpieczenia wierzytelności kredytodawcy
· oceny zdolności kredytowej przedsiębiorstwa
· utraty wartości aktywów
· ustalania wyników działalności przedsiębiorstwa i zarządu
· prywatyzacji przedsiębiorstw
· i inne

Potrzebujesz szybkiej wyceny przedsiębiorstwa?


Zadzwoń !

509 044 334

509 044 339

061 66 56 248

wojciech.wojdylo@bka.com.pl


maciej.wituski@bka.com.pl

Kontakt