Megabyte
O firmie. Nieruchomości. Wyceny. Systemy ISO. Kontakt.
BKA. Nieruchomości. Wyceny przedsiębiorstw. Systemy Zarządzania. Kontakt. Wojdyło. Wituski.

BKA Biuro Konsultingowo-Auditorskie Sp. J ©  2009

 VOJTECH STUDIO

Systemy zarządzania, wprowadzając podejście procesowe, pozwalają na utworzenie w firmie zamkniętej pętli zarządzania z ciągłym doskonaleniem systemu, zapobiegającej powstawaniu błędów i niezgodności.


          


Doskonalenie procesów w systemach zarządzania jest działaniem ciągłym, a jego dynamika jest podstawową miarą wartości systemu zarządzania w firmie.
Doskonalenie procesu polega na jego ciągłej analizie i ocenie oraz realizacji ustalonych dla niego celów, z wykorzystaniem wszelkich źródeł informacji, np.:

audity wewnętrzne,

działania korygujące i zapobiegawcze,

przeglądy kierownictwa,

potrzeby i skargi klientów-pacjentów itd.,


Efektem doskonalenia jest podejmowanie decyzji usprawniających przebieg procesu, np.: redukcja kosztów, poprawa jakości pracy, wzrost jakości usług, zwiększenie wiarygodności wśród klientów oraz umocnienie pozycji na rynku.

Mocne strony firm z wdrożonym systemem zarządzania:


1. Bardziej uporządkowana organizacja pracy:

· Poprawa organizacji procesów i powiązań między nimi (poprawa komunikacji)

· Standaryzacja działań, a tym samym powtarzalność działań

· Uporządkowana kontrola jakości produktów bądź usług (stosowanie np. metod statystycznych)

· Uporządkowanie dokumentacji

· Nadzór nad niezgodnościami

· Realizacja działań korygujących


2. Lepsze zarządzanie zasobami ludzkimi:

· Uporządkowane zakresy odpowiedzialności i uprawnień

· Więcej szkoleń

· Jednoznaczna polityka szkoleniowa

· Wzrost świadomości pracowników


3. Świadome kształtowanie strategii i polityki firmy:

· Formalnie prezentowanie polityki firmy pracownikom

· Włączanie pracowników w realizację strategii poprzez określenie celów (coś zależy także od pracowników)

· Powiązanie celów ze strategią

· Świadome ukierunkowanie firmy przez kierownictwo na spełnienie wymagań klientów i przepisów prawnych w sposób systemowy


4. Poprawa pozycji rynkowej firmy:

· Systemowe pozyskanie i utrzymanie klientów

· Wzrost konkurencyjności

· Poprawa wizerunku

· Poprawa jakości wyrobów / usługSzanse korzystnych zmian:


1. Poprawy organizacji pracy:

· Możliwości lepszego zarządzania

· Efektywnej realizowanych procesów (możliwość wzrostu ich wydajności i zyskowności)

· Zarządzania procesami poprzez wskaźniki

· Lepszego nadzorowania dokumentacji

· Wypracowania umiejętności szybkiego reagowania na zmiany

· Doskonalenie poprzez audity


2. Możliwości posiadania lepszej kadry:

· Bardziej zadowolonej z organizacji racy

· Mniej rotującej

· Bardziej odpowiedzialnej za wykonywaną pracę

· Chętniej uczestniczącej w szkoleniach

· Bardziej świadomej


3. Poprawy pozycji rynkowej:

· Wzrost konkurencyjności

· Uzyskanie nowych klientów

· Marketingowe wykorzystanie certyfikatu

· Wzrost prestiżu (poprzez ograniczenie niezgodności)

· Rozwój wyrobów

· Lepsza jakość wyrobów


4. Poprawy środowiska pracy:

· Zwracanie większej uwagi na środowisko pracy

· Inwestowanie z uwzględnieniem wymagań dla środowiska pracy (ergonomia stanowisk pracy, urządzenia, itp.)

· Postrzeganie lepszej roli inspektorów BHP


Główne powody wdrażania systemów zarządzania w Polsce to:


Możliwość brania udziału w przetargach, w których coraz częściej pierwszym kryterium jest posiadanie certyfikowanego systemu,

Chęć wejścia na rynki Unii Europejskiej,

Uporządkowanie „wnętrza” firmy,

Rosnąca świadomość klienta,

Przewaga konkurencyjna.System zarządzania

Potrzebujesz szybkiego wdrożenia systemu jakości?


Zadzwoń !

509 044 334

509 044 339

509 996 970

Nieruchomości

wojciech.wojdylo@bka.com.pl


maciej.wituski@bka.com.pl


joanna.kaminska@bka.com.pl