Megabyte
O firmie. Nieruchomości. Wyceny. Systemy ISO. Kontakt.
BKA. Nieruchomości. Wyceny przedsiębiorstw. Systemy Zarządzania. Kontakt. Wojdyło. Wituski.

BKA Biuro Konsultingowo-Auditorskie Sp. J ©  2009

 VOJTECH STUDIO

Jakość produktów i usług oferowanych przez firmę lub organizację, ma decydujący wpływ na osiągane przez nią wyniki ekonomiczne. Wymagania klientów wobec jakości produktów i usług nieustannie rosną. Taka sytuacja wymusza ciągłą poprawę jakości przez producentów i usługodawców.

Norma ISO 9001 definiuje system zarządzania jakością, który jest narzędziem pozwalającym osiągać dobre wyniki ekonomiczne oraz stabilną pozycję na rynku. Głównym założeniem takiego systemu jest potrzeba ciągłego rozwoju i doskonalenia, prowadzącego do wzrostu wydajności i opłacalności procesów oraz pozyskiwania zaufania wśród odbiorców. Norma ISO 9001:2008 jest znowelizowaną wersją wcześniejszych norm dotyczących systemów zarządzania jakością. Spełnienie wymagań normy ISO 9001 jest podstawą do uzyskania przez firmę odpowiedniego certyfikatu, poświadczającego jej zdolność do rozwoju i doskonalenia jakości.


Korzyści wewnętrzne wynikające z wdrożenia ISO 9001:2008


Korzyści zewnętrzne wynikające z wdrożenia ISO 9001:2008

System Zarządzania Jakością zgodny z wymaganiami normy ISO 9001:2008

Potrzebujesz szybkiego wdrożenia systemu jakości?


Zadzwoń !

509 044 334

509 044 339

509 996 970

Nieruchomości

wojciech.wojdylo@bka.com.pl


maciej.wituski@bka.com.pl


joanna.kaminska@bka.com.pl