Megabyte
O firmie. Nieruchomości. Wyceny. Systemy ISO. Kontakt.
BKA. Nieruchomości. Wyceny przedsiębiorstw. Systemy Zarządzania. Kontakt. Wojdyło. Wituski.

BKA Biuro Konsultingowo-Auditorskie Sp. J ©  2009

 VOJTECH STUDIO

Zarządzanie środowiskiem i wpływ przedsiębiorstwa na środowisko są bardzo istotnymi elementami funkcjonowania firmy. Konsumenci i całe społeczeństwa zwracają coraz większą uwagę na to, jak producent podchodzi do problemów czystego i zdrowego środowiska oraz działań przyjaznych środowisku. Po to, aby stosowane działania były skuteczne, niezbędne jest przeprowadzanie ich w ramach uporządkowanego systemu zarządzania oraz scalenie z ogólną strategią zarządzania organizacją. Gdyż niespełnienie wymagań środowiskowych przez firmę grozi poważnymi konsekwencjami finansowymi i prawnymi. Nowe normy środowiskowe i przepisy ochrony środowiska są coraz bardziej surowe i skuteczniej egzekwowane.
Norma ISO 14001 definiuje wymagania, jakie powinien spełniać system zarządzania środowiskowego w firmie. Głównym założeniem takiego systemu jest potrzeba ciągłego badania wpływu, jaki firma wywiera na środowisko poprzez swoją działalność. ęłęóWymagania dotyczące systemu zarządzania środowiskowego zawarto w normie ISO 14001, której głównym zadaniem jest ciągłe udoskonalanie tego systemu oraz zapobieganie zanieczyszczeniom w sposób wyważony z potrzebami ekonomiczno - społecznymi.


Firma spełniająca wymagania normy ISO 14001 odnosi istotne korzyści:


System Zarządzania Środowiskowego z wymaganiami normy ISO 14001:2004

Potrzebujesz szybkiego wdrożenia systemu jakości?


Zadzwoń !

509 044 334

509 044 339

509 996 970

Nieruchomości

wojciech.wojdylo@bka.com.pl


maciej.wituski@bka.com.pl


joanna.kaminska@bka.com.pl